21.8 C
New York kenti
Çarşamba, Eylül 20, 2023

Kamuda çalışan sözleşmelilere takım verilmesini içeren kanun teklifi kabul edildi

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye takım verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Kimi Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi.

Teklife nazaran, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak misyon yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur takımlarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanların unvanlı memur takımına atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Çalışanı Seçme Sınavı’ndan kâfi puanı alması, kelamlı yahut uygulamalı imtihanda başarılı olması gerekecek.

Memur takımlarına atananların 4 yıl mühletle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Yabancı uyrukluların, Ulusal Eğitim Bakanlığında norm takım sonucu ortaya çıkan öğretmen muhtaçlığının takımlı öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi vakitli olarak gereksinim duyulacakların, İsimli Tıp Kurumu uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatkarlarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında muhakkak birtakım hizmetlerde çalıştırılacak işçinin de mecburî hallerde mukavele ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli işçi seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek fiyatların üst hudutları ile verilecek iş sonu tazminatı ölçüsü, kullandırılacak müsaadeler, konum unvan ve nitelikleri, mukavele fesih halleri, durumların iptali, istihdama dair konular ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek işçi için ayrıyeten olmak üzere mukavele temel ve yollar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek kontratlı çalışanın hizmet mukavelesi mühletleri, mecburî hallerde mali yılla hudutlu olma koşulu aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu halde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri halinde kontratın bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu yönetimlerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek durum unvanlarında çalıştırılmak üzere işin süreksiz olması kaidesi aranmaksızın kontratlı işçi istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen kontratlı çalışandan tıpkı kurumda 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar bu müddetin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde tıpkı unvanlı memur takımlarına atacak.

Bulundukları konum unvanı ile tıpkı unvanlı memur takımı bulunmayanların atanacağı takımlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu işçi can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl mühletle öbür bir yere atanamayacak. Memur takımlarına atananlar, birebir yerde en az 1 yıl daha misyon yapacak.

Bu kapsamda memur takımlarına atananların, kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Memur takımlarına atananlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına vazifeye başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 gün içinde müracaat, 60 gün içinde atama

Teklife nazaran, 1 yıldan az vadeli, ayın yahut haftanın birtakım günleri ya da günün makul saatleri üzere kısmi vakitli çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje müddetleriyle hudutlu olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve birtakım kanun ve kanun kararında kararnameler kapsamındaki kontratlı işçi ile mahalli yönetimlerde misyon yapan kontratlı işçinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur takımlarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Düzenleme ile mahalli yönetimlerde takıma geçirilen işçi, yalnızca mahalli yönetimler ortasında naklen atanabilecek, takıma geçirilen öbür işçi ise kontratlı durumda geçirilen mühletler dahil 4 hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacak.

Teklife nazaran, 28 Kasım 2022’den evvel kontratlı işçi kapsamında çalışanlar memur takımına geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na nazaran 4B kapsamında kontratlı işçi konumlarında çalışanlardan kimileri konumlarının vizeli olduğu teşkilat ve üniteye, kimileri ise Cumhurbaşkanınca belirlenen memur takımlarına alınacak.

İl özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde çalışan, genel koşulları taşıyanlar kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımına geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu husus yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Teklife nazaran, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, fiyatsız müsaade üzere nedenlerle vazifelerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran tekrar hizmete alınma kurallarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu bireyler için müracaat ve atanmaya ait mühletler tekrar hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Sözleşmeli sanatkarların takıma alınması

Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde daima misyon yapan kontratlı sanatkarlar ile bunlarla birebir yahut benzeri vazifeleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve toplumsal haklara sahip olarak 1 yıldan az periyodik ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen kontratlı işçi de daima vazife yapan sanatkarlarla birebir statüye getiriliyor.

Buna nazaran yapılacak atamalarda kurumların boş durumları kullanılacak. Kâfi sayıda boş durum bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte durum ihdas edilmiş sayılacak. Bu halde yapılan atamalar, atama sürecini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve ünitesi belirtilmek suretiyle Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hususun uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Belediyelerdeki kontratlı işçinin ataması

Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle mahalli yönetimlerde çalışan kontratlı çalışanın atanması KPSS ile yapılacak. Buna nazaran kontratlı işçinin işe alınması memur takımlarına birinci kez alınma yordamına tabi olacak. Kontratlı çalışandan 3 yıllık çalışma müddetini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alınan memur takımlarına atanacak. Bu kapsamda memur takımlarına atananların 1 yıl mühletle öbür kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak.

Teklifle Sıhhat Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak misyon yapanların takıma alınması da sağlanıyor.

Buna nazaran açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapan ve kanundaki genel kaideleri taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire takımlarına atanacaklar. Bu husus uyarınca memur takımlarına atananların 4 yıl müddetle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

İlgili Haberler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya Hesaplarımız

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
- Sponsorlu Reklam -spot_img

Son Gönderiler

Araç çubuğuna atla